Onze partners

Slotenmaker Alarmlijn

Zoeken

Rijwielverzekering

De rijwielverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires ontstaan door:

  • Brand, ontploffing en blikseminslag;
  • Diefstal (vaak met een eigen risico van bijv. 30%);
  • Alle andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen.