Onze partners

Slotenmaker Alarmlijn

Zoeken

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar.

Wat regelt de WA-verzekering?

De bezitters van een motorrijtuig zijn wettelijk verplicht een WA-verzekering af te sluiten.
De WA verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die u met uw auto aan anderen toebrengt.
De tegenpartij heeft het recht om rechtstreeks bij uw eigen verzekeringsmaatschappij voor schadevergoeding aan te kloppen. Stelt de tegenpartij u aansprakelijk of dient hij een claim bij u in, stel dan uw verzekeraar of tussenpersoon daarvan meteen op de hoogte en stuur de documenten direct door. U meldt dit aan de benadeelde en bericht hem dat de verzekeraar de zaak verder zal behandelen.

Als de verzekeraar u aansprakelijk stelt voor de schade, is hij verplicht om de tegenpartij schadeloos te stellen. Het kan voorkomen dat de verzekeraar schade uitkeert, terwijl u denkt niet schuldig te zijn. Vaak komt dat, omdat de wet en rechtspraak verschil maken tussen ‘schuld’ en ‘aansprakelijkheid’. Vindt bijvoorbeeld een aanrijding plaats tussen een motorrijtuig en een fietser of voetganger, dan stelt de wet en rechtspraak dat de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk is. Deze moet dan aantonen dat ook de fietser of voetganger schuld heeft. Is daarvoor onvoldoende bewijs, dan is de verzekeraar wettelijk verplicht de schade te betalen.

Wanneer u een ander in uw auto laat rijden, is je WA-verzekering ook geldig als die ander met de auto schade aan een derde toebrengt. Maar pas op: de verzekering is niet geldig, wanneer:

    de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft (tenzij het niet langer dan één jaar is verlopen);
    de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.

Controleer dit dus vooraf voordat u uw auto uitleent.